Privacyverklaring TeamcompoundNL 

 


Waarom een privacyverklaring? 

Als je lid wordt van TeamcompoundNL, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in deze privacyverklaring.

TeamcompoundNL vindt privacy belangrijk en is dus zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar leden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd.
TeamcompoundNL leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
TeamcompoundNL is gevestigd in Fitness Centrum Zwanenburg aan de Domineeslaan 87a in Zwanenburg, Nederland.
KVK nummer; 72842202.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan zijn:
- Voor en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- E mail adres
- ( Mobiel ) telefoonnummer
- Adres gegevens
- Bankgegevens
- Informatie rondom je bezoek aan onze club (in- en uitgaande tijd en geboekte
lessen)
- Transactiegegevens uit bestellingen
- IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdsstempels
Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?
- Het aanmaken van een abonnement
- Het opstellen, versturen en opstellen van facturen
- Het verstrekken van informatie
- Verbeteren van onze dienstverlening
- Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de mobiele app of e-mail
- Het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe
producten en diensten
- Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit
abonnementen die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering
Promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort
dienstverlening vanuit TeamcompoundNL. Bijvoorbeeld om je via onze website, een email bericht, een nieuwsbrief of via social media te informeren over TeamcompoundNL.
Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat je jouw abonnement hebt opgezegd, worden je gegevens maximaal 6 maanden bewaard.
Verwerkt TeamcompoundNL ook bijzondere persoonsgegevens?

TeamcompoundNL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

TeamcompoundNL verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
TeamcompoundNL zorgt voor passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen
wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van TeamcompoundNL zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.
Foto’s & video-opnames
Bij TeamcompoundNL maken wij regelmatig foto- en video-opnames van onder andere onze trainingen en evenementen.
Deze foto’s en video’s worden gebruikt om te plaatsen als content voor onze social media, website of print. Mocht je op een foto of video staan en dit niet willen, dan zullen wij jouw foto en/of video altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.
Gegevens van websitebezoekers
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een websitegebruiker te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt.
Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
- Voor het functioneren van de site, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je kunt
inloggen op je persoonlijke account
- Voor het analyseren van het websitegebruik, voorbeeld hoeveel bezoekers er op
onze site komen en hoe zij onze site gebruiken
- Om je te herkennen als je terugkeert naar onze site, zodat we de inhoud van onze
site zoveel mogelijk kunnen personaliseren
- Om bij te houden dat je op onze site bent geweest, welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt.
Als je het gebruik van cookies op onze of een andere site wilt beperken of deze wilt verwijderen, kun je dit aanpassen in je browserinstellingen. De Help-functie van je browser geeft hierover meer informatie. Je kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar ‘cookies verwijderen’.
Uw privacy rechten
Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kun je ons helpen deze te corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om je persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen.
Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar: info@teamcompound.nl. TeamcompoundNL zal je hierover altijd binnen 5 werkdagen informeren.
Aanpassingen
Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacy verklaring, kun je contact met ons opnemen, via
info@teamcompound.nl.